Cùi Bắp
bởi Cùi Bắp
3 phút để đọc

Chuyên mục

Tags

Khi lập trình với Go thì mình không có gì để phàn nàn ngoài 1 điều là Go không support sẵn các thư viện hỗ trợ lập trình viên tiết kiệm thời gian cho việc tạo migration/schema.

Dạo 1 vòng quanh github search các thư viện cho Go có thể gặp

Nhưng tất cả đều rất khó sử dụng và yêu cầu lập trinh viên phải write up/down migration bằng SQL instruction.

Trong khi đó, ở bên kia thế giới Ruby on Rails cũng như Laravel/Symphony lại hỗ trợ công việc này đến tận răng.

 • Laravel/Symphony cung cấp sẵn một list command sau:
  $ php artisan list migrate
  ...
  Available commands for the "migrate" namespace:
  migrate:install  Create the migration repository
  migrate:refresh  Reset and re-run all migrations
  migrate:reset   Rollback all database migrations
  migrate:rollback Rollback the last database migration
  migrate:status  Show the status of each migration
  
 • Rails cũng tương tự
  $ rails console
  Running via Spring preloader in process 21714
  Loading development environment (Rails 5.2.2)
  irb(main):001:0> require 'rake'
  => true
  irb(main):002:0> Rails.application.load_tasks; 0
  => 0
  irb(main):003:0> Rake::Task.tasks.each do |task|
  irb(main):004:1* if 'db:'.in? task.name
  irb(main):005:2> puts task.name
  irb(main):006:2> end
  irb(main):007:1> end; 0
  db:_dump
  db:abort_if_pending_migrations
  db:charset
  db:check_protected_environments
  db:collation
  db:create
  db:create:all
  db:drop
  db:drop:_unsafe
  db:drop:all
  db:environment:set
  db:fixtures:identify
  db:fixtures:load
  db:forward
  db:load_config
  db:migrate
  db:migrate:down
  db:migrate:redo
  db:migrate:reset
  db:migrate:status
  db:migrate:up
  db:purge
  db:purge:all
  db:reset
  db:rollback
  db:schema:cache:clear
  db:schema:cache:dump
  db:schema:dump
  db:schema:load
  db:schema:load_if_ruby
  db:seed
  db:setup
  db:structure:dump
  db:structure:load
  db:structure:load_if_sql
  db:test:load
  db:test:load_schema
  db:test:load_structure
  db:test:prepare
  db:test:purge
  db:version
  => 0
  irb(main):008:0>
  

Vậy nếu muốn sử dụng các công cụ này cho project non-PHP hay non-Rails thì sao ? điều này hoàn toàn không hề khó, bạn có thể quăng hẳn nguyên bộ scaffolder khi dùng laravel new [app] hay rails new [app] vào thư mục dự án chính. Tuy nhiên dự án chính sẽ trở nên rất cồng kềnh.

Một cách khác, mình sẽ tách phần migrate và generate migration ra bên ngoài.

Với PHP thay vì phải wrap lại Illuminate\Database\Migrations ta có một cách tương đối dễ, đó là dùng luôn doctrine/migrations. Support tận răng 😭 Hoặc nếu bạn muốn sử dụng lại cũng khá dễ, chỉ cần tạo 1 file #!/usr/bin/env php > .php trong đó khai báo các command muốn dùng và switch, cách sử dụng cũng đc ghi rất rõ ràng trên github: Illuminate Database.

Với Rails thì với một người không rành Ruby như mình quả thực đây là một bài toán khó. Tuy nhiên sau khi chày cối học một chút syntax của Rails\Rake thì mần vào core của Active Record > database_tasks.rb, databases.rake. Mình đã tách đc bề nổi thành công 😆

Nếu bạn muốn xem mình đã implement thế nào thì coi github repo này nhé 😄

⭐️ https://github.com/euclid1990/rails-migration

DONE :rocket: