Cùi Bắp
bởi Cùi Bắp
2 phút để đọc

Chuyên mục

Tags

Nửa đêm ngồi code function chuyển đổi hiển thị thời gian cho người dùng trên nhiều vị trí địa lý mới phát hiện 1 sự thú vị không hề nhẹ 😂.

Anh em coder động vào bài toán xử lý các trường datetime trong Database chắc hẳn ai cũng từng phải convert thời gian từ múi giờ này qua múi giờ khác. Trên PHP thì có Carbon, Javascript thì dùng Moment, Date-fns… đều là những thư viện khá mạnh phục vụ tận răng.

Để convert thời gian từ múi giờ UTC sang múi giờ của Việt Nam (UTC+07) thì có mấy timezone có thể dùng:

  • Asia/Bangkok
  • Asia/Ho_Chi_Minh
  • Asia/Saigon

Mình thì trước giờ hay xài đại Asia/Ho_Chi_Minh, nay thử convert cái field time trong Database thì kết quả hơi choáng, code mình vẫn viết test đầy đủ mà nay dính case sau:

moment.tz('1970-01-01T01:00:00.000Z', 'UTC').tz('Asia/Ho_Chi_Minh').format()
'1970-01-01T09:00:00+08:00'

Bạn thấy đấy, 1970-01-01T01:00:00.000Z ở múi giờ UTC bị chuyển thành 1970-01-01T09:00:00+08:00 ở múi giờ UTC+07. Kết quả chính xác phải là 1970-01-01T08:00:00+07:00 chứ 😥 Tại sao timezone của Việt Nam ở thời điểm năm 1970 lại là UTC+08 WTF !!!!

Vấn đề này làm mình mất 30p debug code, đâm vào cả trong thư viện mà chẳng hiểu sao nó xử lý vậy :joy:, cuối cùng phải search Wikipedia về lịch sử timezone của Việt Nam mới biết:

Hoá ra trước thời điểm 13/06/1975 các vùng miền của Việt Nam sử dụng múi giờ là khác nhau, chỗ UTC+08 chỗ UTC+07.

Như vậy thì thư viện không hề sai :v Nhưng nếu dùng để convert field TIME() trong Database ra giờ thì sẽ cần lưu ý để phù hợp với logic.

moment.tz('1975-06-13T01:00:00.000Z', 'UTC').tz('Asia/Ho_Chi_Minh').format()
'1975-06-13T08:00:00+07:00'

Test lại cho chắc 😎

Tóm lại là đừng có nghĩ timezone của một quốc gia luôn cố định ở mọi thời điểm, mà nó có thể thay đổi 🐖