Cùi Bắp
bởi Cùi Bắp
5 phút để đọc

Chuyên mục

Tags

Trước hết, HLS là viết tắt của chữ HTTP Live Streaming, là một giao thức streaming bitrate được phát triển bởi Apple. Không giống như các kỹ thuật thông thường, HLS sử dụng cách chia tệp tin video ra làm nhiều file nhỏ, các file này thường có đuôi .ts và được stream tuần tự về phía player của người dùng.

Khi create một video dưới dạng HLS, chúng ta sẽ thu được file .m3u8, file này chính là file chứ index tới các file .ts. Nhờ vào nội dung file này mà player biết được cần tải các file nào về và timing play như thế nào.

Chi tiết hơn về HSL các bạn có thể tham khảo tại đây và tại đây nữa.

Để convert một video sang định dạng HLS chúng ta có thể sử dụng một công cụ rất mạnh, đó là FFmpeg (Tác giả của nó chính là Fabrice Bellard).

Đi thẳng vào vấn đề chính, ở đây mình đang tham gia một số khoá học trên Linux Academy, tuy nhiên do muốn học cả lúc offline trên thiết bị di dộng nên muốn tải video của các course trên site về máy. Sau khi inspect network thì thấy rằng website đang sử dụng giao thức HLS để truyền phát video, việc tải về khá đơn giản. Các bạn có thể làm như sau:

Step 1:

Step 2:

 • Sau khi hoàn thành bước 1, hãy mở trình duyệt Chrome lên & sử dụng tính năng [Developer Tools] > Chọn tab [Network] > Nhập text m3u8 vào input filter như trong hình dưới và truy cập tới video bài học.
 • Sau đó chỉ cần copy lại URL tới file .m3u8 và chạy câu lệnh sau trên terminal
  ffmpeg -i https://path_to_m3u8_file -c copy -bsf:a aac_adtstoasc output.mp4
  
 • Đợi cho ffmpeg tải file output.mp4 về máy là xong ! :rofl:

======================

Update 09/26

Để download video từ youtube, các bạn có thể sử dụng youtube-dl.

Cách cài đặt khá đơn giản, chạy các câu lệnh sau trên terminal:

$ sudo curl -L https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl -o /usr/local/bin/youtube-dl
$ sudo chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl

Để tải 1 video từ youtube bất kỳ, bạn chỉ cần sử dụng cú pháp sau:

$ youtube-dl https://youtubelink

Để lựa chọn các định dạng sẵn có bạn thêm flag -F vào:

$ youtube-dl -F https://youtubelink
[youtube] XXX: Downloading webpage
[youtube] XXX: Downloading video info webpage
[info] Available formats for XXX:
format code extension resolution note
249     webm    audio only tiny  53k , opus @ 50k (48000Hz), 3.02MiB
250     webm    audio only tiny  69k , opus @ 70k (48000Hz), 3.77MiB
140     m4a    audio only tiny 130k , m4a_dash container, mp4a.40.2@128k (44100Hz), 7.89MiB
251     webm    audio only tiny 133k , opus @160k (48000Hz), 6.94MiB
160     mp4    256x144  144p  73k , avc1.4d400c, 30fps, video only, 2.31MiB
278     webm    256x144  144p 121k , webm container, vp9, 30fps, video only, 5.69MiB
133     mp4    426x240  240p 128k , avc1.4d4015, 30fps, video only, 4.25MiB
242     webm    426x240  240p 174k , vp9, 30fps, video only, 5.75MiB
134     mp4    640x360  360p 245k , avc1.4d401e, 30fps, video only, 7.42MiB
243     webm    640x360  360p 284k , vp9, 30fps, video only, 8.43MiB
135     mp4    854x480  480p 351k , avc1.4d401f, 30fps, video only, 10.80MiB
244     webm    854x480  480p 394k , vp9, 30fps, video only, 12.10MiB
136     mp4    1280x720  720p 472k , avc1.4d401f, 30fps, video only, 15.93MiB
247     webm    1280x720  720p 668k , vp9, 30fps, video only, 21.65MiB
137     mp4    1920x1080 1080p 1710k , avc1.640028, 30fps, video only, 72.11MiB
248     webm    1920x1080 1080p 2080k , vp9, 30fps, video only, 92.92MiB
43      webm    640x360  360p , vp8.0, vorbis@128k, 40.76MiB
18      mp4    640x360  360p 377k , avc1.42001E, mp4a.40.2@ 96k (44100Hz), 22.98MiB
22      mp4    1280x720  720p 390k , avc1.64001F, mp4a.40.2@192k (44100Hz) (best)

Để download định dạng mong muốn:

$ youtube-dl -f 248+251 https://youtubelink

Để có thể download riêng video và audio, sau đó merge lại thành 1 file thì bạn cần cài thêm FFMPEG hoặc Arconv. Cách cài đặt thì mình đã ghi trong đầu bài viết.

Câu lệnh dùng để download chuẩn video+audio và merge lại thành một file như sau:

$ youtube-dl -f 'bestvideo[ext=webm]+bestaudio[ext=webm]' --merge-output-format webm https://youtubelink
hoặc
$ youtube-dl -f 'bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]' --merge-output-format mp4 https://youtubelink

Done !