Cùi Bắp
bởi Cùi Bắp
1 phút để đọc

Chuyên mục

Nay có việc phải code React.js mà Node trong máy hơi cũ, không xài được Typescript do dính lỗi:\

The engine "node" is incompatible with this module. Expected version "^10.13.0 || ^12.13.0 || ^14.15.0 || >=15.0.0".

Check phiên bản node hiện tại trong máy thì thấy đang chạy v14.3.0. Lên ngay phiên bản lastest stable version bằng cách chạy lần lượt 3 câu lệnh đơn giản sau:

 • Clear npm cache trên máy

  $ sudo npm cache clean -f (force)

 • Cài đặt package n – Interactively Manage Your Node.js Versions (Xem thêm tại đây)

  $ sudo npm install -g n

 • Tiến hành nâng cấp lên phiên bản chạy ổn định (stable)

  $ sudo n stable

  Bạn có thể thay thế stable bằng latest, lts (long term support) hoặc bất kỳ phiên bản nào, ví dụ 14.18.0.

Sau khi nâng cấp xong hãy kiểm tra lại phiên bản node trên máy bằng lệnh:

$ node -v