Cùi Bắp
bởi Cùi Bắp
2 phút để đọc

Chuyên mục

Tags

Dạo gần đây mình bắt đầu code Dart trên Intellij IDEA. Cảm giác đầu tiên khi chuyển từ Vim/Sublime sang là giao diện khá phức tạp và một mớ hỗn độn tính năng chưa dùng tới. Choáng cmnl :rofl:

Dưới đây mình note lại các phím tắt (shortcut key) cũng như một số tricks mà mình học được khi coi video trên youtube.

Trước hết đây là ký hiệu các phím:

 • ⎋ Escape
 • ⇥ Tab forward
 • ⇤ Tab back
 • ⇪ Capslock
 • ⇧ Shift
 • ⌃ Control
 • ⌥ Option (Alt, Alternative)
 • ⌘ Command
 • ␣ Space
 • ↩ Return
 • Return
 • ⌫ Delete back
 • ⌦ Delete forward

Trên Intellij IDEA

 • Di chuyển tới dòng bất kỳ trong file: ⌘ L
 • Mở recent File (thao tác gần nhất): ⌘ E
 • Đến một Class: ⌘ O
 • Đến một File: ⇧ ⌘ O
 • Hiển thị các hành động muốn làm với code/variable: ⌥ ↩.
  Rất hữu ích khi bạn muốn tạo một method với tên đã được sử dụng.
 • Wrap lại code với template: ⌥ ⌘ J
  Rất hữu ích khi bạn muốn wrap một đoạn code với dấu {}, hay khi code với Flutter thì có thể là StreamBuilder, setState hay new Widget.
 • Format lại code: ⌥ ⌘ L
 • Multiple selections (giống Sublime):
  • Dùng chuột: ⌥ ⇧ right_click
  • Dùng phím: Bôi đen và sử dụng phím ⌃ G
   Thoát khỏi chế độ này ta dùng phím ⎋ (ESC)
 • Để build: ⌃ R

Không liên quan cho lắm nhưng h mới biết để hiện Characters Menu trên MacOS ta dùng phím tắt sau: ⌃ ⌘ ␣

To be continued … :kissing: Nếu bạn thấy phím tắt nào hay dùng hoặc thủ thuật nào hay thì để lại comment bên dưới bài viết nhé, mình sẽ thêm vào :ok_hand: